GECERTIFICEERD ASBESTINSPECTEUR

EEN WONING MET ASBEST

Wovia is een bekende landelijk opererende grote woning ontruimer. Tijdens deze woningontruimingen vinden we, vooral in oudere woningen, soms nog wat asbest. Door de aanwezigheid van asbest vast te kunnen stellen, zijn wij in staat onze gezondheid en die van u te bewaken. Wovia doet er alles aan om een optimale dienstverlening neer te zetten, daar hoort asbest inspectie en het correct verwijderen van asbest wat ons betreft absoluut bij!

ASBEST VERWIJDEREN

Indien de aanwezigheid van asbest vastgesteld wordt, is het van wezenlijk belang goed te handelen. Gaat u zelf aan de slag met asbest verwijderen dan bestaat er een kans dat u de woning ernstige schade toebrengt. Als asbest in stofvorm in de woning terecht komt, kan dit enorme gezondheidsrisico’s met zich meebrengen en wordt de woning totdat de asbest is verwijderd onbewoonbaar. Er zijn daarom strikte regels opgesteld voor het verwijderen van asbest. Indien asbest vastgesteld wordt in een vroeg stadium loopt de woningontruiming doorgaans geen vertraging op en kan de asbest correct worden verwijderd.

WERKWIJZE BIJ ASBEST VERWIJDERING

Bij een woningontruiming wordt alles uit de woning verwijderd, zodat de woning opgeleverd kan worden bij de verhuurder. Eén van de zekerheden die Wovia u biedt, is dat een woning die door ons is ontruimd gegarandeerd wordt opgeleverd. Tijdens het leeg maken van de woning wordt de vloerbedekking, het schrootwerk en dergelijke verwijderd. Heel soms komen wij bij deze werkzaamheden asbest tegen. Asbest is feitelijk alleen gevaarlijk in stofvorm. Maar asbest kan ook in het zeil op de vloer zitten! U mag hele kleine hoeveelheden asbest zelf verwijderen, indien u niet hoeft te zagen in het asbest. Asbest dat ergens op aangebracht is, dient u in zijn geheel te verwijderen. Is het zeil op de vloer asbest houdend en zit het vastgelijmd, dan mag u het asbest niet zelf verwijderen. Dit levert onherroepelijk gezondheidsrisico’s op.

*Grotere woningbouwcoöperaties onderkennen het gevaar van zelf asbest verwijderen en werken mee om het asbest te verwijderen. De kosten voor het verwijderen van het asbest zijn in de meeste gevallen ook voor de woningbouwcoöperatie.

GEVAAR VAN ZELF ASBEST VERWIJDEREN

Zoals gesteld is asbest alleen gevaarlijk in stofvorm. Asbestdeeltjes zijn heel licht en gaan makkelijk zweven in de lucht. Deze asbestdeeltjes hebben een hele stekelige vorm. Zouden wij de deeltjes onder een microscoop leggen, dan zien we een bolletje met daaraan allemaal stekeltjes. Ademen we een asbestdeeltje in dan blijft het steken in de longblaasjes in de longen. Het asbestdeeltje kan door ons lichaam niet afgebroken worden en blijft dus voor altijd in onze longen steken. Dit kan in het slechtste geval leiden tot longkanker of COPD. Door asbest te kunnen herkennen, vertrouwen wij erop u en onze mensen hiervoor te kunnen behoeden. Tegenwoordig mag asbest niet meer gebruikt worden in woningen.

Kiest u voor Wovia, dan kiest u voor professionaliteit en zekerheid!

Partners

Wovia werkt samen met